MagdaM  s.r.o.      IČ: 09279555

Výroba a obchod

Seznamte se  s  malým pomocníkem, který je vždy připraven k vašim rukám,...  

 

1.   D R Ž Á K Y   s  rukojetí                                                                                                                                                                                             

D R Ž Á K Y  s  rukojetí  usnadňují sebeobsluhu pro jinak hůře uchopitelné vložené obaly, jsou v tisku na A3 kreativními k nauce a rozvoji, u vzorů s prvky tektilních - hmatových stop i v působnosti příjemné socializace dětí u poznávání nauky svých kamarádu se zrakovou vadou. 

Jsou malým pomocníkem pro ruce, ale také zamezují vytečení tekutin (a jiného obsahu),  protože při vložení obalů do  nosiče - držáku s rukojetí, se opíra celá rokujeť o stěnu obalu a rozloží tak sílu tlaku  vyvíjenou na vložený obal jinak, než v uchopení  přítlakem rukou, kdy dochází často k částečnému vypuzení obsahu, vytečení  hlavně u Tetra Pakových krabiček, PET i HDPE lahví, ale i na vkládání  plechovek, kelímků a pohárků, i sáčkových pítek anebo kornouotů zmrzliny,  Držák s rukojetí poskytuje lepší úchop nejen u omezené motoriky, je příjemným a dá se i vybarvit, osadit samolepkou, zadat tisk, stane se menším propagačním u firem, v domácnostech zaujme trvala své místo , kdy kromě nápojů může zastat ochranu rukou při vložení např. nebezpečných tekutin na přímý styk na ruce. U vychlazených nápojů necítíte chlad/ vjem horka/ nezknouzne z  rukou při úchpopu přímo jen hladkých obalů, neorosí se atd . -  chrání ruce s lepší sebeobsluhou.

Pro některé se stanou i malým mobilním pomocníkem, proto že jsou skládankami - zaručující  procvičování motoriky rukou, logiku i paměť, prostorové vidění (u osob s oslabenou motorikou), nosič pomáhá k lepší sebeobsluze a sekládání i obepnutí a slepení zvládnou např. se zdravotním omezení pohyblivosti povětšinou rukou a prstů.  Nezapomínejme, že se mohou být prospěšnými dětem, dospělým a být užitečnými i nápomocnými osobám po úrazech, nemocech, nebo handicapovaným lidem.   V každé rodině jsou  senioři, děti, .. p ř í z n i v ě  působí coby prvek nk motorickým dovednostem nejen k užitku dětem, seniorům apod.

D r ž á k y  dle  základního rozloženého výsekového pásu, ( pomocí rylování/ohybů seskládaného do daného tvaru ), se svojí stavbou rozlišuje na dva základní druhy a to právě  pro tvar a účel dle druhy vložitelných a vkládaných  obalů.

1.   Držáky s rukojetí - nošiče pro vložení téměř všech TetraPakových nápojových krabiček, ale i PET a HDPe, lahví ze skla

( od obsahu 200/250ml, přes 300-750- 1li až po 1,5/2li obaly,  v užitnosti  obstojí jako papírový - tak i z plošného plastu PP )

  • "konstrukce rukojetí" zabraňuje vytečení    z obsahu obalu po otevření
  • jsou variabilní        do 1 držáku obvykle vložíte několik tvarů a velikostií
  • omyvatelné           v PP plastu (hygienické), papírové jsou určeny jako jednorázové, pro několik použití (nevhodné pro handicap.os)
  • lehké                          na ruce , nezatěžují nemocné, nebo oslabené ruce, mobilní na přenos
  • složitelné - skladné    plošný výsek nezabere místo, mnohokrát lze složit i rozložit a seskládat
  • kreativní - vykreslovánky,vystřihovánky se skládankou (vzor zákl. rovný lze graf.dokreslit, s prolisy upravené pro handicap- ruce/zrak)
  • (udržují motoriku rukou, logiku, paměť, prostorové vidění, manuální zručnost, usnadňují sebeobsluhu, variabilní a flexibilní v užitnosti, učí grafomotoriku, střih aj.)

Jsou přizpůsobivé tvarům pítek a obalů, s variabilitou pojme více druhů nápoj.obalů, Motivuje děti k činnosti jako vystřihovánky a vymalovánky, skládanky, Podpoříme tak u dětí  kreativitu a dovednost, odměnou je nápoj (mléčné, ovocné šťávy a vitamínové, zleneninové, led.kávu, čaje aj. 

Nešetřeme proto pochvalou, ukazujme možnosti barevných variant, grafomotoriské prvky, nauku střihu u přesnosti (učíme nejmenší v začátcích plošných vyplnění, kroužení, vlnité a přímočaré kresby a vedení rukou, tj. uvonění rukou při kresbě)  předejme nápovědou i ukázkou použití více barev (4), jak udělat jemný ryl k ohybu, kde nalepit suché zipy jako spoje.  Při dotvoření buďme nápomocni k přesnému výstřihu, protože to může být pro děti ten nejtěžší úkol a bylo by škoda nepodpořit jejich kresbu i tvorbu. Vše má být však pro dobro a samostatnost tvořivosti učiněno velmi citlivě a nikdy proti vůli dětí. Jejich šťastné a rozzářené oči sami napoví, že mají potěšení z vlastní tvorby,zde nešetřeme pochvalou a sami si užijme společných chvil.  Dětské tisky držáků vybírejme proto s rozmyslem dle stáří-věku dítěte, jeho schopnostem i dovednostem,  kdy kažý motiv a vzor u tisku na A3/po 2ks je jinak obtížný - někde  na střih, nebo vybarvení , popř. seskládání.

 

motivy barevné předlohy tisků jsou na lícové straně (jako možná předloha pro vybarvení), u rubu je vykreslovánka k samostatné tvořivosti a po té ke střihu ,    Grafiku tiksy lze  vložit do obalu krabic, i brožur nebo dětských časopisů, vytvořit obal s předvýsekem ke stažení, ke střihu.​ 

2. Držáky s rukojetí - nosiče pro vkládání (menších) nápojových obalů jako jsou : kelímky, plechovky, nápojové sáčky aj.   Zamezíme přímý styk rukou s velmi chladnými nápoji, ledovými ( ledová tříšť, zmrzlina ...)  nebo naopak příliš horkými pochutinami (káva, kávovinové nápoje, čaje, polévky apod.), Tzn. je bezpečným pro styk s rukou a chrání i zpříjemňuje sebeobsluhu. Některé mohou být nápomocni lidem a dětem handicapovaným na ruce, vozíčkářům - nesoucím nápojové krabice,  kdy tím mají jednu ruku volnou pro obsluhu vozíčku. Pokud vkládáte např. kelímek s pochutinami, může být příjemnější užitný nosič, kde je vložena do držáku např.i lžička. Je přímou součástí celku  a může být vítána pro  menší děti, seniory nebo handicapované i s omezenou hybností rukou nebo špatnou motorikou rukou.  Lze tak s nimi lépe a bezpečně manipulovat, aniž byste umělohmotné či papírové naplněné nápojové kelímky musely úchopem zmáčknout a vypudit tak část tekutého  obsahu. Velmi snadně si seskládají a upravují. Dle velikosti zvážíte druha typ pro použití.  Nezatíží váhově při manipulaci s nápoji a zpříjemní sebeobsluhu. Díky vkusné graf.úpravě lze nimi i říci k jaké příležitosti jsou pořízeny (zahradní slavnosti, narozeniny...) a komu, s nenápadným vzkazem jak nám na nich záleží a vážíme si jich.

Ať nám jsou k užitku, oblibě i nápomoci  a dětem k nauce i k rozvoji . Mohou být  tzv. obtažné - hlavně pro kartonové  dětské nápojové obaly.

Nebo jsou  v užití tzv. vložné - zásuvné, kdy vkládáme do otvoru s jistícími prvky obaly otevřené jako: kelímky a skleničky s pohárkama, hladkké plechovky, ale i špatně uchopitelné pro handicapované osoby např. sáčkové nápoje, v kapsičkách dřeně/ovocné protlaky/kornouty se zmrzlinou.                                                                                                 ​

Že jsou děti tvořivé s fantazií a kreativitou jim vlastní, nebo se mohou a chtějí rozvíjet tak , aby je to bavilo a bylo to něco úplně nového, líbí  se jim kreslit, stříhat, tvořit i seskládávat svůj výtvor - tak právě pro takové jsou nachystané na A3 (350gr.)  se dvěma předlohami  :   

        V Y K R E S L O V Á N K Y    a    V Y S T Ř I H O V Á N K Y  jako  skládačka  nosiče -  držáku s rukojetí  pro dětská  pítka                        Papírové  držáky  ať už vymalovánky - vykreslovánky začínají ozn. ART. 51000,13.1. ... = č. ozn.-.název Beruška + 01 / Dráček + 03  aj, vzory graf.) 

 Plastové d r ž á k y   s rukojetí  jsou v ozn. ART. 53 000, . . . . x x x     

  E-SHOP :                     E-SHOP MagdaM s.r.o. | Macháčková M - D R Ž Á K s rukojetí              

  -  registrovaná OCHRANNÁ ZN.     ;   CE- OSVĚDČENÍ  na deklarovanou váhu nápojových obalů TetraPak  vkládaných  do DRŽÁKU  a ten je         100%  dobře nastaven za nosnost,  vystasveno ve zkušebně ITC Zlín                                                                                                     

  - certifikace výrobků v ITC Zlín   CE č. :  16 0385 T/ITC - na všechny dětské držáky s rukojetí 

   (PPplast/papír/vykreslovánky a vystřihovánky)   jsou označeny jako bezpečný výrobek pro děti, zdravotně nezávadný.

                                                                

 D R Ž Á K Y  r ukojetí =  nosiče nápojových (i průmyslových) obalů vyhověly zkouškám na statické a dynamické zatížení a vyhovují deklarovaným nosnostem. 

           

    Obě osvědčení byly udělány na totožné produkty a výrobky, které nabízíme i nyní, kdy platnost dokladů již sice nebyla prodlužována,  anebo při změně výrobce a prodejce  znovu dokazována, kdy Certifikace s Osvědčením nebudeme prokazovat na totožné produkty ve tzv. "Shodě" ,anebo zcela novou CE  pro její působnost i prokázání kvality, doloženými prvotními zkouškami u těchto základních druhů nocičů a skládanek DRŽÁKů.                                                                      Provedení většiny produktů - hlavně dětem jsou variabilní a v záměru i univerzálně podané, aby vyhovovaly více skupinám dětí jak věkově tak zdravotně a to je skutečně velmi flexibilně zadáno k vyšší užitnosti.

Nejen jako pomocník na ruce a k usnadnění sebeobsluhy jako nosič/DRŽÁK se zdravotní způsobilostí i osvědčením na nosnost se nám snad podařilo vnést inovativně i s motivací ale i záměrem aby uměl i více napomáhat ostatním. Dětem skýtají základní nauku s rozvojem i kreativitou, stejně tak  jsou uzpůsobením zároveň zhotoveny ve variantě pro osoby - děti s handicapem ( na zrak, v omezení pohybu - rukou, na motoriku rukou, i s mentálním potižením), což u jednoho výrobku se spec.úpravou vyhovují zcela záměrně a téměř všem a ještě vlastně socializují děti, tzn. nám ostatním a tím jsme vnesli tolik potřebnou podporu i  veřejným prodejem,  distingovaným způsobem podávanou podporu, aby se daly takového produkty a zboží pořídit kdekoliv v obchodech i přes e-shop,  i u firem v hračkářství, papírnictví, domácích potřebách, smíšených obchodech aj. - tam kde chtějí prodejci a distributoři také být solidární a nápomocní k lepší dostupnosti a i za naši společnost tak přispět ke zlepšení života těmto lidem, dětem a rodinám s dětmi.                                                                                                                   Děkujeme, když nás také budete následnovat v záměru, a věříme, že se hlavně dětské výrobky budou těšit oblibě a přitáhnou pozornost i více podporavatelů k vyšší prodejnosti, čímž docílíme jednotnější až stejné (nižší) pořizovací hodnoty u nákupů kupujícím se zdravot. omezením,    které jistě přivítají právě znevýhodněné skupiny osob - což byl zde daný záměr k nápomoci a i snadnější dostupnosti. Je to i upozornění výrobcům, aby vznikaly univerzálně dané produkty ku prospěchu nás a k lepší dostupnosti všem za celou společnost. 

                                        .......   to co může nám být inovační, nápomoné,  příjemné a nové - nechť napomáhá a je navíc  č e s k é  !

VÝHODY   VŠECH   D R Ž Á K ů   s rukojetí skládanek  jsou jednoznačně  v možnosti jednoduchého složení, skladování plošných výseků/výstřihů, že jsou možné je druhově dodávat  zvlášť - jako kusovky, nebo vkládat je v upravené grafice např. do vystřihovánek jako výtisky pro děti k vybarvení a střihu, také v předvyražené podobě jen k odtrhnutí a seskládání, lze vložit tvary grafiky dotiskem ze spodu víka aj. obalů, nebo i do  motivu již barevných obalů potravin i ostatního zboží -  jednoduše zespodu dotiskem do prázdných obalů papírových krabic jakéhokoliv zboží pro lepší využití a radost dětem, složené držáky jdou použít jako doplňky a zároveň už součást balení nápojových i ostatních obalů v podobě kelímků a tvarů jim podobných, aby s logem firmy tvořily hodnotné balení s dárkovým předmětem a pozorností držáku, který navíc bude sloužit i k propagaci, ale i NÁPOMOCI např. handicapovaným osobám, dětem a lidem i po úrazech apod., kdy si ztěží chytnou samotný hladký tvar kelímku pro zdravotní omezení  a to MĚJME NA PAMĚTI.  Zachovejme se vždy profesionálně, motivačně a podpůrně i názorně korektně ke všem uživatelům, aby takové obaly napomáhaly, vytvářely podpůrnost ve skládance na zručnost a dovednost, podporovalo se prostorové vidění, motorika, paměť i obyčejná radost děti ze skládanky, kdy vznikne po té   d r ž á k   na nápojové obaly, nebo i hodnotné variabilní obaly ostatního zboží.....   to , co se nám zdravým jeví jako zcela běžné, nemusí být vždy i pro osoby, děti, seniory se zdravotním omezením . . .   Zadejte nám tvary k výrobě, přejte si je vložit k vaší reklamě např. do středů brožur, ceníků, dětských časopisů aj. hodnotných katalogů apod., stejně tak lze zakoupit LICENCI a tím át podporu i radost a kreativní vyžití nejen  d ě t e m. 

  __________________________________________________________________________________________

 

  dětem :  VIDEO ukázka  MagdaM - menší souhrn prezentece dosavadních produktů  https://youtu.be/2NbQ_0Xonsk