MagdaM  s.r.o.      IČ: 09279555

Výroba a obchod

Seznamte se  s  malým pomocníkem, který je vždy připraven k vašim rukám,...  

 

1.   D R Ž Á K Y   s  rukojetí                                                                                                                                                                                             

D R Ž Á K Y  s  rukojetí  usnadňují sebeobsluhu pro jinak hůře uchopitelné vložené obaly.

Jsou malým pomocníkem pro ruce, ale také zamezují vytečení tekutin (a jiného obsahu),  protože při vložení obalů do  nosiče - držáku s rukojetí, se opíra celá rokujeť o stěnu obalu a rozloží tak sílu tlaku  vyvíjenou na vložený obal jinak, než v uchopení  přítlakem rukou, kdy dochází často k částečnému vypuzení obsahu, vytečení  hlavně u Tetra Pakových krabiček, PET i HDPE lahví, ale i na vkládání  plechovek, kelímků i sáčkových pítek . Pro některé se stanou i malým pomocníkem, zaručující jejich procvičování motoriky rukou, logiku i paměť (u osob s oslabenou motorikou) pokud jim nosič pomáhá k lepší sebeobsluze a sekládání i obepnutí a slepení zvládnou např. se zdravotním omezení pohyblivosti povětšinou rukou a prstů.  Nezapomínejme, že se mohou být prospěšnými dětem, dospělým a být užitečnými i nápomocnými osobám po úrazech, nemocech, nebo handicapovaným lidem. V každé rodině jsou  senioři, děti, ..

D r ž á k y  dle  základního rozloženého výsekového pásu, ( pomocí rylování/ohybů seskládaného do daného tvaru ), se svojí stavbou rozlišuje na dva základní druhy a to právě  pro tvar a účel dle druhy vložitelných a vkládaných  obalů.

1.   Držáky s rukojetí - nošiče pro vložení téměř všech TetraPakových nápojových krabiček, ale i PET a HDPe, lahví ze skla

( od obsahu 200/250ml, přes 300-750- 1li až po 1,5/2li obaly)

 • "konstrukce rukojetí" zabraňuje vytečení    z obsahu obalu po otevření
 • jsou variabilní        do 1 držáku obvykle vložíte několik tvarů a velikostií
 • omyvatelné            v PP plastu  (hygienický), papírové jsou určeny jen na 1x (jednorázové)  i pro několik použití
 • lehké                          na ruce , nezatěžují nemocné nebo  oslabené ruce
 • složitelné - skladné    plošný výsek nezabere místo
 • kreativní - vykreslovánky,vystřihovánky se skládankou   (pro raný věk dětí, navíc upravené pro handicapované děti na ruce/zrak)
 • (udržují  lidem  motoriku rukou, logiku, paměť, usnadňují sebeobsluhu což ocení nejen zdraví lidé, děti.)

Jsou přizpůsobivé tvarům a tím  variabilní a pro děti jsou  připraveny i jako vystřihovánky a vymalovánky. Podpoříme tak u dětí  kreativitu - zručnost i fantazii, (rozvoj grafomotoriky, jemné motoriky, vnímání tvarů, barev, důraz na detaily, ale i podpora vlastního umu, tvořivosti a logiky, částečná průprava předškoláků, aj.) jsou připraveny, aby si je mohly připravit k užívání sami a hrou se tak mohly zabavit wink na dětských táborech, ve škol. družinách i při volnočasových aktivitách, dovolených a při jiných příležitostech společenských/rodinných, při pobytech léčebných,  apod.  Navíc podpoříme  individuální tvořivost u samotné přípravy, lehkost rukou při kresbě doplňujících detailů, střídání křivek vlnek, rovných čar, geometrických tvarů  a smylovou orientaci prostroru, očního vjemu i zručnost a úvahu při dotvoření  střihu, tvaru a správné seskládání i vložení pítek, aby malá "skládačka"  d r ž á k u  s rukojetí byla funční a k užitku. Věříme, že budou mít správný dohled a malou kontrolu starších - nebo rodičů, aby nabyly děti nových zkušeností, ale nic zbytečně nezkazily (proto jsou i dány po dvou ks).

Nešetřeme proto pochvalou, ukazujme možnosti výplní tvarových prostorů, (učíme nejmenší v začátcích plošných vyplnění, kroužení, vlnité a přímočaré kresby a vedení rukou, tj. uvonění rukou při kresbě)  předejme nápovědou i ukázkou použití více barev (4), jak udělat jemný ryl k ohybu, kde nalepit suché zipy jako spoje.  Při dotvoření buďme nápomocni k přesnému výstřihu, protože to může být pro děti ten nejtěžší úkol a bylo by škoda zničit jejich kresbu i tvorbu. Vše má být však pro dobro a samostatnost tvořivosti učiněno velmi citlivě a nikdy proti vůli dětí. Jejich šťastné a rozzářené oči sami napoví, že mají potěšení z vlastní tvorby, zde nešetřme pochvalou a sami si užijme společných chvil.

-motiv barevné předlohy, kdy rubem je vykreslovánka k samostatné tvořivosti a po té ke střihu.                                                                                                                                                                                                                 lze je vložit do obalu krabic, brožur nebo časopisů, vytvořit obal.​

2. Držáky s rukojetí - nosiče pro vkládání (menších) nápojových obalů jako jsou : kelímky, plechovky, nápojové sáčky aj.   Zamezíme přímý styk rukou s velmi chladnými nápoji, ledovými ( ledová tříšť, zmrzlina ...)  nebo naopak příliš horkými pochutinami (káva, kávovinové nápoje, čaje, polévky apod.), Tzn. je bezpečným pro styk s rukou a chrání i zpříjemňuje sebeobsluhu. Některé mohou být nápomocni lidem a dětem handicapovaným na ruce, vozíčkářům - nesoucím nápojové krabice,  kdy tím mají jednu ruku volnou pro obsluhu vozíčku. Pokud vkládáte např. kelímek s pochutinami, může být příjemnější užitný nosič, kde je vložena do držáku např.i lžička. Je přímou součástí celku  a může být vítána pro  menší děti, seniory nebo handicapované i s omezenou hybností rukou nebo špatnou motorikou rukou.  Lze tak s nimi lépe a bezpečně manipulovat, aniž byste umělohmotné či papírové naplněné nápojové kelímky musely úchopem zmáčknout a vypudit tak část tekutého  obsahu. Velmi snadně si seskládají a upravují. Dle velikosti zvážíte druha typ pro použití.  Nezatíží váhově při manipulaci s nápoji a zpříjemní sebeobsluhu. Díky vkusné graf.úpravě lze nimi i říci k jaké příležitosti jsou pořízeny (zahradní slavnosti, narozeniny...) a komu, s nenápadným vzkazem jak nám na nich záleží a vážíme si jich.

Ať nám jsou k užitku, oblibě i nápomoci  a dětem k nauce i k rozvoji                                                                                                 

Že jsou děti tvořivé s fantazií a kreativitou jim vlastní, nebo se mohou a chtějí rozvíjet tak , aby je to bavilo a bylo to něco úplně nového, líbí  se jim kreslit, stříhat, tvořit i seskládávat svůj výtvor - tak právě pro takové jsou nachystané na A3 (350gr.)  se dvěma předlohami  :   

        V Y K R E S L O V Á N K Y    a    V Y S T Ř I H O V Á N K Y  jako  skládačka  nosiče -  držáku s rukojetí  pro dětská  pítka                              

           51000,13.1.01  

            51000,13.1.03  

                                           Papírové vymalovánky - vykreslovánky 51000,13.1. + č. jm.název    ( Beruška + 01 / Dráček + 03 )  1bal/48gramů

                                  

  -  registrovaná OCHRANNÁ ZN.    OSVĚDČENÍ  na deklarovanou váhu nápojových obalů vložených . vystasveno pod č. : 354118 -   

  -  registrace UŽITNÝ VZOR                    zapsáno na UPV     pod č.  : 27305   ©

                                                                                                            

  - certifikace výrobků v ITC Zlín   CE č. :  16 0385 T/ITC - na všechny dětské držáky s rukojetí 

   (PPplast/papír/vykreslovánky a vystřihovánky)   jsou označeny jako bezpečný výrobek pro děti, zdravotně nezávadný.

                                                                

 -  nosiče nápojových (i průmyslových) obalů vyhověly zkouškám na statické a dynamické zatížení a vyhovují deklarovaným nosnostem, 

           jsou  uznány jako zdravotně nezávadné :  Certifikát č.  16 014 

    Obě osvědčení byly udělány na totožné produkty a výrobky, které nabízíme i nyní, kdy platnost dokladů již sice nebyla prodlužována,  anebo při změně výrobce a prodejce  znovu dokazována, kdy Certifikace s Osvědčením nebudeme prokazovat na totožné produkty ve tzv. "Shodě" ,anebo zcela novou CE  pro její působnost i prokázání kvality, doloženými prvotními zkouškami u těchto základních druhů nocičů a skládanek DRŽÁKů.

Provedení většiny produktů - hlavně dětem, jsou variabilní a v záměru i univerzálně podané, aby vyhovovali více skupinám dětí jak věkově,

tak dle zdravotní způsobilosti, a snad se nám podařilo vnést inovativně i s motivací, kdy tak zároveň jsou uzpůsobeny a zhotoveny ve variantě pro osoby - děti s handicapem ( na zrak, v omezení pohybu - rukou, na motoriku rukou, i s mentálním potižením) ,                                           ale vyhovovaly zcela záměrně (téměř všem) tzn. nám ostatním a tím jsme vnesli tolik potřebnou podporu i  veřejným prodejem,  distingovaným způsobem podávanou podporu, aby se daly takového produkty a zboží pořídit kdekoliv v obchodech i přes e-shop,  i u firem v hračkářství, papírnictví, domácích potřebách, smíšených obchodech aj. - tam kde chtějí prodejci a distributoři také být solidární a nápomocní k lepší dostupnosti a i za naši společnost tak přispět ke zlepšení života těmto lidem, dětem a rodinám s dětmi.                                                Děkujeme, když nás také budete následnovat v záměru, a věříme, že se hlavně dětské výrobky budou těšit oblibě a přitáhnou pozornost i více podporavatelů k vyšší prodejnosti, čímž docílíme jednotnější až stejné (nižší) pořizovací hodnoty u nákupů kupujícím se zdravot. omezením,    které jistě přivítají právě znevýhodněné skupiny osob - což byl zde daný záměr k nápomoci a i snadnější dostupnosti. Je to i upozornění výrobcům, aby vznikaly univerzálně dané produkty ku prospěchu nás a k lepší dostupnosti všem za celou společnost. 

                                        .......   to co může nám být inovační, nápomoné,  příjemné a nové - nechť napomáhá

VÝHODY   VŠECH   D R Ž Á K ů   s rukojetí skládanek  jsou jednoznačně  v možnosti jednoduchého složení, skladování plošných výseků/výstřihů, že jsou možné je druhově dodávat  zvlášť - jako kusovky, nebo vkládat je v upravené grafice např. do vystřihovánek jako výtisky pro děti k vybarvení a střihu, také v předvyražené podobě jen k odtrhnutí a seskládání, lze vložit tvary grafiky dotiskem ze spodu víka aj. obalů, nebo i do  motivu již barevných obalů potravin i ostatního zboží -  jednoduše zespodu dotiskem do prázdných obalů papírových krabic jakéhokoliv zboží pro lepší využití a radost dětem, složené držáky jdou použít jako doplňky a zároveň už součást balení nápojových i ostatních obalů v podobě kelímků a tvarů jim podobných, aby s logem firmy tvořily hodnotné balení s dárkovým předmětem a pozorností držáku, který navíc bude sloužit i k propagaci, ale i NÁPOMOCI např. handicapovaným osobám, dětem a lidem i po úrazech apod., kdy si ztěží chytnou samotný hladký tvar kelímku pro zdravotní omezení  a to MĚJME NA PAMĚTI.  Zachovejme se vždy profesionálně, motivačně a podpůrně i názorně korektně ke všem uživatelům, aby takové obaly napomáhaly, vytvářely podpůrnost ve skládance na zručnost a dovednost, podporovalo se prostorové vidění, motorika, paměť i obyčejná radost děti ze skládanky, kdy vznikne po té   d r ž á k   na nápojové obaly, nebo i hodnotné variabilní obaly ostatního zboží.....   to , co se nám zdravým jeví jako zcela běžné, nemusí být vždy i pro osoby, děti, seniory se zdravotním omezením . . .   Zadejte nám tvary k výrobě, přejte si je vložit k vaší reklamě např. do středů brožur, ceníků, dětských časopisů aj. hodnotných katalogů apod., stejně tak lze zakoupit LICENCI a tím át podporu i radost a kreativní vyžití nejen  d ě t e m. 

_____________________________________________________________________________________

 

 

 

2.   Kovovýrobky – DRÁTĚNÝ  PROGRAM        ( 2019 je program zastaven )

        

 Užitné výrobky pro domácnost  /  interiér nebo externí užití           

Jsou to  přetvořené zajímavé výrobky s povrchovou úpravou, většinou v zinku, kdy se přidáním různých prvků a doplňků takto dotváří užitné výrobky, jejichž základem jsou cívky, které jsou z polotvrdého drátu t. 3mm a jsou využitím odpadního materiálu - nosičů na svařovací drát. Vyzdvižením je vlastně u tohoto polotovaru vážícího  33,5 gr. daný tvar a je zde   :  

 • Zajímavá variabilnost výrobků  ( tvořivost z  tzv.: „cívkového“ programu)            
 • Možnost pokovení-povrchové ochrany - zinek (stříbrný/bílý, zlatý)

                                                                     - chrom, chromátování

                                                                     -  pogumování nástřikem

                                                                     -  komaxit (práškový nános, barev. provedení)

                                                                     -  nástřik (mokrých) barev

 • Novost a neokoukanost výrobků může zaznamenat větší oblibu u spotřebitelů
 • V jednoduchých variantách je vítána ekonomická výhoda v pořizovací ceně
 •  U složitějších propracovaných vzorů je kompromis v inovačním extravagantním  provedení  tzv. drátěného „cívkového“ programu, který na spotřebitelském trhu je novějším prvkem.

       Více v samostatné sekci :   Kovovýrobky - Cívkový drátěný program  

               ukázka možného opletení s využitím cívek (Ikea vzor)