MagdaM  s.r.o.      IČ: 09279555

TYFLO provedení variab.výrobků

Vítejte na stránce machackova.websnadno.cz v sekci diskuzní slovo

  k produkci nosičů - držáků s rukojetí  uzpůsobených pro děti se zdravotním omezením v pohyblivosti rukou, nebo na zrak  

Původní věty na seznámení se o prima lidech i pedagogů , sociálních pracovnic, vychovatelek,  a také lékařů, či ostatních pečujících o děti a mládež s nějakým zdravotním postižením (nejen u slabozrakých a nevidomých)   a vlastně i poděkování těmto lidem, jsem   učinila v předešlých slovech, toto odd. dokonce smazala, ale už kvůli dětem a jim patřící  vzdělání i nauka  a rozvoj, stejně tak jako činnost ve volnočase - se vracím, aby bylo zcela zřetelněji předáváno uvědomění z nutnosti být nápomocný i těmto skupinám a abychom i my ( tedy hlavně prodejci i distributoři, e-shopy apod.. ve svém postoji a chování mohli udělat posun dopředu - k vylepšení jejich ne zrovna uspokojivé situaci ve výběru rozvojových věcí, k možnosti dosáhnout i pro ně stejné pořizovací ceny při zakoupení (bez nutnosti kompenzace zdravot.pojišťoven) a celkově spravedlivě umět zařazovat "univerzální naukový a rozvojový produkt i do zcela běžného sortimentu , aby jej rodiče těchto dětí skutečně i našli v běžných prodejnách a usnadnilo jim to jejich život. Pokud by variabilnost takových produktů navazovala a byla zároveň vhodnou pro děti zdravé, nebo s jiným zdravotním omezením - tak je to přeci ten správný posun k lepšímu a distingovaným přístupem a nejen pro dobro dětí.

Nyní se právě proto k tomuto vracím, protože si poznatky zaslouží obsahem být zveřejněny a pro zajímavost uvedu postřehy, které si ani neuvědomujeme, ale které jsou také součástí našeho života.  A také proto, že si naši pozornost tito lidé zaslouží a hlavně děti a jejich rozvoj.

Při prvotním zjišťováním  je evidentní, že u vás v  ČR jsou  pouze 3 prodejny klasicky s prodejním sortimentem výhradně pro osoby s postiženým  zrakem -  tyfloprodejny  (tyflopomůcky).  A n o  - čtete správně - tři prodejny k nápomoci těmto lidem i když v mnohém je to i se slovy že je dobře když je méně lidí i dětí se zdravoním omezením vůbec. I to je pravda, jsou však nemoci zraku - které přicházejí a nemusí to být jen vrozené vady, jsou bohužel také úrazy - které přináší léčbu anebo postižení trvalé, je mezi nimi i faktor stárnutí, který se rakovými vadami souvisí také. I když těmto lidem slouží spec. prodejny, je docela obtížné pro ně si něco vyhledat na webu - dle postižení to někdy ani nelze, a pak musí do prodejen cestovat desítky km.  Tady je nutná naše nápomoc a objektivní poznatek že je nejvyší čas - jak jim být nápomocni nejen ve výběru a v podobných možnostech nákupů i cen, ale k popostrčení PRODEJCů a distributorů, hlavně i zhohovitelů a výrobců - tvořte více variabilních věcí naučných a kreativních a univerzálních varibilních pro všechny děti , samozřejmě pokud to lze - vzniklalo by více věcí pro ně (bez selekce) a veřejně i v ostatních prodejnách nabízené a prodávané by usnadnilo mnohé pro rodiny a napomohlo i těmto dětem, které mají stejné a podobné volnočasové aktivity, ale i zájmy  a potřeby pro nauku a rozvoj.

Můžeme konstatovat, že je dobré, pokud je těchto lidí málo, ale zároveň si uvědomujeme, jaké mají těžší podmínky pro vyhledávání i nákup svých životních potřeb , i oni mají stejné nároky na vzdělání nebo nauku a svůj rozvoj, využívání věcí k zábavě i pro volnočas a nejsouu to proto všechno jen tzv. pomůcky.  Naštěstí jde i doba dopředu a vznikají nové rozvojové a už i více kreativních věcí, přeso je jejich výběr ve spec. prodejnách  hodně "omezený" a pokud žijeme v moderní společnosti, asi si domyslíme, co by znamenalo v zapojení se a k nápomoci ,           Snad proto mi mohou více porozumět a být nápomocni i firmy - prodejci, a pokud by se spec. upravených výtisků SKLÁDANEK, které jsou i uzpůsobeny univerzálně pro co největší okruh "uživatelů" a to i dětem s handicapem , tak by bylo skvělé , aby se ujaly prodeje v součinnosti i běžné prodejny  např.  papírnictví,  hračky,  knihkupectví , ZOO, Aguaparky i zábavné dětské parky aj. a to je právě  ta   z m ě n a   k  dobrému  -   aby vznikly s hezkým upozorněním pro děti - speciální přihrádky/koutek/vyčleněné viditelné místo - určené právě pro tyto  užitné, rozvojové i kreativní věci (hračky aj. potřeby) všeobecně pro rozvoj dětí, kdy lze tyto v použití nabízet i běžně, pokud zaujmou a mohou napomoci být blíže "pro všechny děti" - byť je zaměření dle výběru spec. pro osoby znevýhodněné,  i ony jsou předškoláci.  Pro rodiče těchto dětí by to bylo i značným usnadněním pro výběr a nákup, kdy by i několik speciálně upravených výrobků, naučných nebo kreativních věcí bylo právě možné ke shlédnutí i koupi, ne jen na webu, anebo  několik desítek či stovek vzdálených prodejen, kterých je opravdu po skromnu. Proto také byl upůsobeny i papírové (plast) d r ž á k y - nosiče pítek jako užitné i rozvojové produkty.

Pokud se líbí vzor - první takto nachystaný - BERUŠKA ,  naskýtá se u jednoho základního  stejného vzoru  více variant :  

1.  spec. poupravenou -zesílené obvodové i vnitř. kontury,  je naprosto stejná a mohou se učit střihu i děti se silně poškozeným zrakem.

2.  speciálně vytvořenou, kdy je bigovaná a tyto "drážky" jim jsou nejen pro hmatový vjemem , ale i pro snažší ohýbání částí a tím i sesklávání do požadovaného tvaru nosiče. Usnadněním budou i pro menší děti, které ještě neumí stříhat, ale mohou je vykreslit a seskládat.

Navíc mohou být k nim přiloženy i nápomocné  šablony.  U berušky jsou to např. krovky s tečkama, kdy lépe a přesně po přiložení na linie čar grafiky se děti budou lépe a rychle orientovat na místa k vykreslení, nebo ještě lépe s vjemem hmatovým u bigovaných části -  napoví tak, kde mají být přiloženy k vykreslení jednotlivých částí. 

Pro děti je to vlastně jedna z mála  takto vytvořená  VYKRESLOVÁNKA s vystřihovánkou a skládankou volně a veřejně v prodeji, kdy se z ní učí a rozvíjí, jsou jim k užitku i k radosti.  Děti zdravé i malé si je mohu vytvořit a zároveň prvně vidí co znamená "Hmatové" bigování se kterým se jinak nesetkají. Dokonce si mohou nahmatat a zkusit i vybarvit se zavřenýma očima. Malé děti ani nevnímají, že prolisy jsou jinak vnímány a prostě - vykreslují. I to malé může významem přinášet těm ostatním mnohem více, což si my ostní neuvědomujeme , vždyť i ony děti si zaslouží to samé co mají ostatní , aby měly radosti ze své kreativity  i když mají zdravotním omezení. Budume se velmi těšit - aby si takovéto souvislosti uvědomily třeba vydavatelé dětských časopopisů ,  l z e   tam velmi  snadno a viditelně vložit, aby byla zvláštní přílohou dětem ...a vlastně dětské časopisy neexistují - aby něco bylo ze stránek věnováno takovýmto dětem.   Mohly by mít tak větší smysl a dostal by se do povědomí lidí - to skupinám kde jsou vítány, i maminkám s postiž.dětmi - do rodin, léčeben, spec. školek a jinde, že existuje a bude mít následné výtisky a rozvoj. (připravuje se i další jednodušší a snažší na skládání - hmatová vykreslovánka s bigy : PASTELKA )

       Pokud  budeme vnímaví i pro tyto skupiny osob a hlavně  d ě t í  ,   bude to přínosné celkově a také proto jsou připravovány a takto uzpůsobeny  tyto papírové  vykreslovánky,  které klidně mohou být zařazeny v běžné prodejním sortimentu v prodejnách hraček, papírnictví, dárkových předmětů a i v knihkupectví apod. Děkuji i za tyto děti, pokud ti odvážnější něco takového začnou...  I malé věci mohou pomáhat.

      Beruška s obrysy hmatových drážek -

 

 

                                                     bigovaná grafika vhodná k vykreslení nevidomých dětí (složitější na skládání, Pastelky - jednoduchý základ)

Spec. navržené zásuvné obměnitelné TABULKY , kdy lze na magnetické folii vystřídat i několik her - standardní je např. Pexeso.

Zde je schválně navrženo jen (zatím) na A4 s vyčleněným prostorem k tvorbě, jako herní plocha , kdy zde se vejde 24kartiček.   I ty jsou záměrně podány jako 12 a 12 kartiček s 2x6 motivy , Kartičky jsou "HMATOVÉ" , kdy toto nebudou rozlišovat menší děti a ani je to nenapadne . Rodičům a i pedagogům  by výchovně měly zaručovat několik skutečných možností, už dle skladby - složení a dle určení - pro "uživatele". U variant lze dokonce měnit způsob hry i pravidla  hry a  můžete sami na základě  odlišných 2 skupin kartiček vymýšlet kombinace a varianty her i nauky a radosti, ke způsobu jinak uzpůsobeného učení i rozvoje, než stanardní způsob, který známe, a navíc i u dětí, které např. po operacích nebo u nemoci musí ležet - lze si je vzít " do pelíšku" a kvůli podložce s nimi tvořit a hrát si, učit se, použít  je i ke kreslení kdy si papír vloží do "zásuvky" - apod. Zasouvat lze čistý papír na kreslení, psaní, pevný s výseky - na hmatové učení, díky bočním ryskám se mohou i vrstvit systematicky - aby postupně vytvořily nějaký daný obrazec , kresbu ucelenou, kdy u šablon lze i před vybarvením obrys vyznačit rádýlkem - pro hmatový vjem a pak dle seskládání vrstvit jednotlivé části do obrazce ( výhoda je, že se přiloží jednotl. vložné šablony s označením k totožné rozoznávácí rysce:  první ryska - k první na papíře/šabloně i s udáním barvy (v braill.písmu), druhá ryska navazuje a tak se postupně vytvoří - např. domeček ( 1. /čtverce na sesládání= základ domu -šedá;  s vynecháním otvorů na okna,dveře        2./ trojúhelník  stejné š. = střecha-červená; 3. čtyř okénka = okno-modré;  4. obdélník = dveře-hnědá;  5. lichoběžník = komín-červeně;        6. tyčky = plot-hnědé...  a) může si posouvat šablonu v tabulce a nahmatat kde voskovkou skončil a kde navazuje u pokročilých trénincích hmatových stop, nebo má více šablon s rozvrženými ploš. úzkými obdélníky/plot.tyčkami a ty přidává do "OBRAZCE"; 7. květinu do zahrádky,  psa u domu , kočku, 8 kolečko-Slunce-žlutá 9. paprsky-žlutá  aj. již známe tvary se tak vkládají a skládají, přidávají a některé musí být v šabloně již zakomponovány - nelze rozeznávat plošné vykreslení voskovkou - a vrstvit barvy!  To a jiné varianty - je také tím nápovědným co očekáváme od spec. škol a MŠ aby své podměty nám p ř e d á v a l y , my nejsme odborníci a s dětmi pracujete VY. (my můžeme vnímat vaše podněty a dělat doučovací i v yučovací metodu - vámi osvědčenou, ale věříme že takto daná je v základě správně navržená.) Pokud je to nové pro vás, bude to snad přijatelné a líbivé , pro hravé učení a pomalé přiměřené dětem s postižením.

Jsou tedy nejen ke hře a i k rozvoji paměti, logiky, motoriky rukou, anebo nauky a k rozvoji vjemu tvarů a hmatu. Polovina 2x6 kartiček je s motivy základních geometric. obrazců - jako  sk. I.        (čtverec, obélník, trojúhelník, 2trojúhelníky, kolečko, srdíčko)  

a s motivy počtových kartiček                              sk. II.   (stejné počtové znaky jako na hracích kostkách-s tečkami, aby zaručovaly i matematické možnosti a nauku počtů.  Lze si vytvářet vlastní systémy nauky - např. sloupec s kartičkou  nebo po slovním zadání od učitele jen dokládat v prostoru počtové  kombinace kartiček, které si pedagog jen zkontroluje, zadáním může určit každému jiný úkol, aby neopisovali.

jeden ks  6  =  kartičky se doloží : 3  + 3  (4+2; 1+2+3)...   lze to i naopak   dát dětem 6  a ony doloží všechny možné alterativy

          2x 3  =  kartičky ( 1x 6;  nebo (5+1,)      ale také u zadání desítkových čísel -  ukaže dítě 33  jako 3+3 kartičky  = variabilní metody

kdo první vyzdvihne tabulku s výsledným splněným úkolem je tedy se správným výsledkem i malým vítězem a třeba zadává úkol dětem on, a děti dle fyziiterapeutů a ergoterapeutů si osvědcí rovoj a udržování - motoriky rukou (obzvláště u dětí s omezenou hybností, po úraze, nemoci se mohou osvědčit a pedagog (lékař, fyzioterapeut)  sleduje ​a soustředí se na děti a napomáhá jim jak uchopit kartičky apod.

Pro začátečníky, malé děti, může být jednodušší hra - vyhledat (jen) dvojici srdíček , (kdy jedno když se odkryje, má se návazně pokračovat odkrytím a nalezením další kartičky. Všehny ostatní nejsou podstatnými, a ten co otočí kartičku jinou - nepokračuje.  Pokud   bude následovat po prvním otočení 1 srdíčko, musí při druhém pokusu  otočit druhé srdíčko -  ten co nejdříve našel 2 srdíčka a je  vítězem klání (hry).                                                                                                                                                                                                  Pokud bude hrát jen 1 osoba - může si paměť, motoriku (hmat) cvičit také, třeba vyhledávat vybranou 1 dvojici a dát si zápisy času a cílem 10 her, kdy nejrychleji nalezené jsou osobním malým rekordem.                                                                                                             Skutečně je možností značné množství a dvě poloviny odlišných "druhů"  jsou vhodnými pro děti i s mentálním omezením, nebo příliš malé děti i ty s poruchou soustředěnosti, příliš malé děti (i dospěláci)  se mohou zabavit ve volnočase, nebo je to možností prvonauky - hlavně hmatu u dětí s oční vadou, u nevidomých, kdy malé množství dle své volby skýtá rychlá "kola" hry a tudíž i tohle může být vjemem pro rozhodnutí a navolení počtu kartiček Pexesa.  Snad se budou i vám líbit  jinak vytvořené kartičky PEXESA a těšíme se na sdělení vašeho názoru, nebo se může doplnit vašim nápadem, nebo se zde jen  inspirujte a z přímé praxe vyzní následné více ku prospěchu dětí .   

                         Pokud je nauka i ve skupinkách- mohou 2 dvojice vybírat : jedna kartičky jen s  číslicovými vzory, druhá s motivy geometr. tvarů, kdo bude dříve mít sesbírány dané vzory - bude vítěznou dvojicí.

U dvou hráčů - lze kartičky otevírat - vyhledávat dvojice kartiček, ale třeba jen tečkové -  kdy u hráčů vítězí nejvyšší součet z dvojic kartiček.     Máme-li fantazii , mohou vznikat i  další a vaše motivace budou těmi správnými, jak zaujmout děti ke hře i nauce.

Věřím, že může být nápomocná i dětem se zdravotním omezením - na  zrak   /  s omezením motoriky rukou /  pro děti s mentálním postiž.,

vlastně jej mohou asi využít i senioři, osoby po úraze i u nemocích nejen úbytku paměti a motorických schopností (při mozkové příhodě aj.)

Uvedu ale jeden krásný postřeh, když si hmatové PEXESO vyzkoušel při zavření očí zdravý a zvídavý nadaný 8letý kluk. Jeho slova byla přesně tím, co jsem očekávala -  je to velmi těžké když se má nahmatat a zapamatovat řada, kartička s motivem a hádat dále místa dvojic.

Tuto hru si zapamatuje a zcela jistě si ji ponese celý život, je to poznatek, že tyto děti jsou také velmi nadané a musí toho zvládat možná ještě více a napomůže více děti sdružovat - kdy si takových kamarádů budou vážit, lehčím způsobem naváží os.kontakt a spíše je nebudou selektovat, ​ anebo se jim vyhýbat.  Ito může být velmi dobrý způsob nejen rozvojové hry , ale odstraňování sociál. bariér a vytváření příjemnějšího bezkonfliktního světa dětí.  Pro takovéto vjemy nám všem vznikají i kavárny po tmě a jiné projekty - začleňují a ukazují lidem jejich složitější životní cesty od nauky, přes pracovní uplastnění se, až  odstraňování sociálních bariér a jak být blíže k nám ostatním lidem. Tohle je způsob, jak už u dětí  můžeme milým aktem distingovaných lidí navazovat na jejich snahu upozornění , že i oni jsou tu  "s námi" .

Jinak lze do systému tabulky zasunout i papírové šablony - s výseky věcí k nauce ( tvary, číslice, písmena, braillovo písmo, noty aj. dle potřeby a záměru.)  Lze je doplňovat a k Pexesu mít i např. magnetické PUZZLE, pro nauku a zvyšování slovní zásoby - písmenkové varianty a mnohé jiné. Na cesty , na doma i pro školská zařízení, a také pro děti s handicapem, kdy hmatové kartičky a rozvojové věci ani nepostřehnou děti malé, stejně tak jako jednoduchá základní motivy kartiček Pexeso. Navíc skýtají bezpečnější přenos ( u dětí s handicapem na zrak i pro omezení motoriky a pohybu - vozíčkářům) Ocení ji i rodiče, kdy dítě budě nemocné, nebo jen při špatném počasí - aby si spec tabulku užily děti s pexesem třeba v teplé postýlce.  Spec. zásuvná TABULKA je ještě v přípravě. a vylepšuje se ve vzhledu i praktičnosti  - ve variantě pro školství může být od spec. peagogů doplníěna a poptávána pro nauku, jsou koncepčně a také univerzálně další možnosti pro vzdělávání dětí i pro volnočas a dětem se bude líbit. Malí uživatelé nebudou vnímat obsahově strohé motivy, jež zase posĺouží i dětem s Je přijatélné být i vy nápomocni a nejen pro speciální školy  moci doporučit  (navrhnout)  "šablony" a "náplň" přímo k jejich potřebám.) (osob a děti s handcapem na zrak a s pohybovým omezením, se sníženou motorikou, i u dětí se sníženou schopností pozornosti, u mentálního postižení aj.)  Je i přijatelné, jestliže může být variantou vítána i do prodejen Hračky-papírnictví, speciální prodejny, knihkupectví - napomůžeme hned 2x - prodejností  a vyšším množství výroby se zaručuje stejná pořizovací hodnota produktu - a univerzálnost i varibilnost může být zárukou nového trendu - jak připravit pro děti i více skupin užitný výrobek - hračku, naukovou a učební pomůcku, psací i kreslící - vedoucí i k samostatné kreativní činnosti.  Ráda bych ji tímto doporučila a veřejně představila - v čem mohou  dětem posloužit a být k radosti i užitku.

    tyflo - hmatové PEXESO ve spec.zásuvné TABULCE  speciální zásuvné variabilní univerzální TABULKY

    

                    Zásuvná tabulka je pro papírové šablony k nauce i kreslení, pro zásun magnetických folií, šablon - pro hry i rozvoj.kartičky .....

C E N Í K   - variabilní PEXESO (24+2 kratičky)                           zhotovené k užitku nauky i rozvoje všech dětí, i osob se zdravotním omezením - "hmatové"

 

Magnetické

PEXESO  24/2ks  „hmatové“

magnetická PODLOŽKA

 

 

 

Art.: 55,0001

EAN:

8594186920143

 

 Sada/CZK   391,00

(473,- Kč)

Vč. DPH

 

 

 

 

 

 

  PEXESO  +24/2ks

   

  magnetická  PODLOŽKA (plastová)

+ zásuvná plast. TABULKA

 ( speciální k výměně vložných prvků -

  folií, šablon,skládanek, puzzlí aj. naukových )

 

 

 

 

 

  55,0002  Art.

 

Balení/CZK

 PEXESO  - (náhradní)  sada jen kartiček 24/+2ks

 lze na požádání      samostatně      přiobjednat

 

  Pozn.: Při ztrátě použijte      2ks kartičky -bez motivů

  Art. 55100.1

zásilka na požádání

 ceny dle   obj + přepravné

 PODLOŽKA  magnetická plastová -  samostatně

 lze na požádání      samostatně       přiobjednat

 

 Při poškození a potřebě více   ks měkké folie PODLOŽKY

  lze doobjednat

   Art. 55100.2

  zásilka na požádání

 ceny dle   obj + přepravné

 TABULKA   plastová speciální zásuvná  -                                    samostatně    

   lze na požádání       samostatně           přiobjednat

 

  Pro naukovou, kreativní         činnost, při ztrátě i             poškození 

    Art. 55100.3

   zásilka na požádání

 

 ceny dle   obj + přepravné