MagdaM  s.r.o.      IČ: 09279555

Úvod - o firmě

Vznik  základu  produkce výrobků  založila  fyzická os. za OSVČ-  Magdaléna MACHÁČKOVÁ  

 a navázala nově založená

                                                                                                MagdaM  s.r.o.                                                                              celková aktivita navazuje na základ sortimentu, kdy první vzor  d r ž á k u  s rukojetí vznikl na konci r. 2013 ,  

Základním rysem DRŽÁKU s rukojetí - je jednoduchá "konstrukce" skládanky a podélného pásu s důmyslnými ohyby,  kdy po složení vyčnívá boční rukojeť a slouží k lepšímu úchopu. Držáky mohou být  z materiálů - PP plast, nebo z papíru - vč.  potisků dané grafiky různých vzorů,  a to i ve speciálním provedením s hmatovými prolisy.   Tyto produkty a držáky umí napomáhat lidem se zdravotním omezením, kdy zároveň neomezují i zradavé a rovnoprávně slučuje tyto dvě skupiny a asi prvně zaručuje užitnost všem uživatelům, navíc socializuje děti.   Velmi mile působí v přijatelnosti  i jako naukové a rozvojové a propracované dětské držáky.                                                                                                                                                                                                Jednoduché DRŽÁKY  "o b t a ž n é"  se v plastu  osvědčily pro možnost vkládat více rozličných druhů nápojových obalů a mohou se tak stát součástí každé domácnosti ( jsou lehké váhově, hygienické-omyvatelné, skladné, mobilní-tj. přenosné, a mnohonásobně použitélné za přijatelné pořizovací ceny.   Byly certifikovány na zdravotní nezávadnost i na deklarovanou  n o s n o s t , mají OZ,  vlastnosti podtrhují variabilnost - pojmou díky své konstrukci s "ohyby" do jednoho držáku více druhů převážně nápojových obalů TetraPak a jiných tvarových i materiálových pítek,  lahví vč. některých průmyslových obalů.                                            Nejvíce variabilním je držáku pro 1 Li , který pojme největší různorodost obalů - TetraPak, PET lahve, sklo, HDPe ... navíc může posloužit i k vložení např. obalů s obsahem nebezpečných látek a to může být i SAVO aj. běžně používané v našich domácnostech. Nepotřísníte si ruce,  máte je díky držáku ochráněné a tím zaručí působnost i ochr. pomůcky, kterou jen tekoucí vodou opláchnete a opět většínou můžete plast. Držák použít na nápoje )                                                                                                                      Společnost MagdaM s.r.o. bude kromě nosičů pro nápojové a průmysl. obaly ("obtažné) zaměřovat i na držáky tzv.  "v s u v n é" - pro papírové jednorázové kelímky, plastové pohárky i skleničky, plechovky, - ale také pro děti i osoby se zravotním omezením např. na oplatkové kornouty se zmrzlinou, což přispěje k ochraně rukou i lepší sebeobsluze, kdy napomůže lidem, dětem s omezenou jemnou motorikou rukou i nejmenším se držák může stát pomůckou, aby se tak zpříjemnila až zajistila sebeobsluha.                  Myslíme tak i na osoby se zdravotním omezením, handicapem, seniory a lidi po úrazech, kdy užitnost je opět v použitelnosti téměř  univezrální a spojujeme dobré s užitečným, působí veřejným zvýšeným prodejem i ke srovnání a sjednoceníu prodejních cen, což je jeden s aspektů podané podpory jak od nás a E-Shopu, také spřátelelým prodejcům v kamenných obchodech vč. e-shopů - tj. internetových  obchodů.                                                                                                                                                                                    

Grafické tisky formátu A3 se 2 ks držáků i výseky kusovek držáků sjsou zcela prvními v ČR, kdy se začaly díky raznicím vytvářet s hmatovými prolisy, což lépe vnímají slabozrací lidé, děti a také nevidomí. Socializujeme děti přirozeným způsobem - u spec. vzorech děs hmatovou stopou se užitnost u provedení  NErozlišuje.  Držáky v tisku se stávají v nastavení  tzv. 4v1 a jsou as prvními vzory a kreativními tisky k nauce i k rozvoji s užitným puncem nosiče nápojů = 1.skládanky  2. k vybarvení 3. ke střihu a jako d r ž á k y  na nápoje. Pro děti i osoby nevidomé, nebo s oslabenou motorikou mohou být dodány hotový přesné výseky / z plastu i papíru /.

MODERNÍ SPOLEČNOST  BY MĚLA zaujmout pozitivní stanovisko a zadat novinkám (i menší firmě) a lidem i dětem podporu prodeji i i distribucí, kdy jsme skutečně zadali a vložili do produktu  d r ž á k ů  s   rukojetí to - co si hlavně naši předškolní dětí i děti se zdravotním omezením zaslouží.    Jsme rádi, že jsou z naší české produkce nělkteré vzory u nastavení značně variabilní a mohou příjemně napomáhat.

Naše variabilní grafické tisky určené dětem obsahují u některých vzorů více prvků na grafomotoriku, přičemž děti mohou napodobovat vzory předtištěné, někde si je dokonce nejšikovnější mohou i sami dotvořit a dokreslit - ke střihu vlastního výtvoru dle fantazie, na jiných je zadán prvek těžší na střih anebo na seskládání - posijeme tak u dětí zručnost a nauku přesného střihu, kromě vykreslovánek jsou předlohy i v rozlišení u náročnosti na seskládání (prostřihy očí, zobáčku aj., u berušky vypouklé krovky se založením do sebe apod..  Děti je vnímají, klade se důraz na logiku i paměť, motoriku s grafomotorikou, prostorové vidění, s umem  za přesný střih a samotná skládanka je u výsledného držáku motivací, kdy odměnou je nápoj.                                                                      

 

 

MagdaM  s.r.o.

ID : 09279555

Kontakt :   tel. +420 603 235 484  ;  ( tel. +420 731 951 202  )   firma zapsána 24.06.2020 , Spis.zn. C118213 ved. u KS Brno )

machackovamagdalena@email.cz   ( - původní stále aktivní email adresa známá z působnosti OSVČ )

magdam@magdam.net  ;   obchod@magdam.net

Datová schránka :  peebfs9                                                  

bankovní spoj. : CREDITAS  banka      č.ú.:  103526806 / 2250                             

Dr.E. Beneše1020                                                                                                                                                                                                             765 02  OTROKOVICE, CZ                                                                                                                                                                                                tel.  +420  603235484

www.machackova.websnadno.cz /  www. magdam.net

www.mmachackova.cz   a v roce 2020 se mnohé převedlo do MagdaM s.r.o. , kdy takto lze najít na internet. vyhledávači  a webové stránky zatím slouží v prvotní jednoduché úpravě  i pro tuto novou společnost, která v mnohém převzala produkci a výrobu s ost. aby snázek navázala.

 E-SHOP  :  je před dokončením, lze přes něj odesílat své požadavky, kdy se vám zpětně ihned potvrdí přijetí zakázek a objednávek a tyto se k nám dostanou,  dokončuje se celá struktura E-SHOPU  a brzy bude plnohodnotný internet.obchod s on-line platební bránou, aj. standardy běžné náplně i obsahu internet. obchodu.                   Omluvte ještě jeho rozpracovanost E-SHOPu   MagdaM s.r.o. | Macháčková M - D R Ž Á K s rukojetí                                                                                                          

  _______________________________________________________________________________________________________ 

 

Jsou vytvořeny pro  d ě t i   ku prospěchu, učení, rozvoji  a radosti i užitku ...           

 Všechny zde uváděné výrobky podléhají ochraně vlastnických práv (TM -OZ)

- není možné je rozmnožovat či vyrábět, prodávat,  (zajistíme Licenci).

   

   Ochranná známka je registována na UPV v rejstříku pod č.  354118

1. VŠECHNY dětské držáky s rukojetí   PP plast,  papír,  vymalovánky/vystřihovánky /(skládanky)    získaly osvědčení jako​ bezpečný výrobek     zdravotně nezávadný pro děti za tisk aj. : Certifikát č. 16 0385 T/ITC

2. Nosiče obalů na tekutiny (od 100ml do 1li -2 -2,5 li u PPplastu) získlaly osvědčení a vyhověly zk. na váhové zatížení​ , kdy deklarojí udávanou nosnost vkládaných nápoj. obalů, kdy jsou bezpečné jako nosič : Certifikát č. 16 014

Firma je registrována pod GS1    ( EAN / GTIN obchod. kódy )

Hlavní prodejní Art. - druhy držáků k oblíbenosti mohou být :  

 PRODUKCE   1.  DRŹÁKY "obtažné" kolem nápoj.oblu   /    2. "zásuvné" tj.vložné" d r ž á k y - nosiče :

1.   

     

 

2.      

d r ž á k y  s  rukojetí  -  nosiče pro nápojové i jiné obaly s tekutinami  potravinovými a ostatními  pochutinami                                                                             -  nosiče pro drogeristické aj. tekuté nebezpečné látky, které jsou nepříznivé pro přímý styk s  kůží a ochrání ruce              

 ( nosiče obtažné "uzavřené" a / zásuvné "otevřené")​           

 

 plošný výsek je zhotoven    a)    z  p a p í r u             (zahrnuje i grafické předlohy vykreslovánek a vystřihovánek se skládankou nosiše)

                                           b)    z polotvrdého plastu PP

                                           c)     lze i z jiných materiálů, vhodných pro  rylování / ohyby /prolisy

 

  a)                 

  b)  

      jednochý základní tvar PPplast  DRŽÁKU          barevný plast s tiskem/lepikem teček                         pro motoriku se dají sjednat výrobně s knoflíky- na tlačky                                                 

 • Produkce pro děti

 

-  Prodej držáku s rukojetí ve formě   vystřihovánek a vymalovánek   

     

           "Motýl"                             "Dráček"                         "Pastelka" (může být s prolisy)   Beruška + tvoř vlastní vzor  Beruška-zesílená linie pro slabozraké   "Kuře" velikonoční                                    

 

= tyflo výsek pro slabozraké,nevidomé děti (Beruška,Pastelka) 

je s totožnou grafikou jen s prolisy u 1ks výseku, s rylovanými ohyby - ke snadnému seskládání i vybarvení - i dětem s horší motorikou,

těm nejmenším co neumí ještě střihat, slabozrakým i nevidomým (voskovkami lze barvit a nahmatat prolisy teček, je baví více skládání s prostorovým efektem "svého "vidění", paměti i logiky kdy je u plastu možností místo teček vtlačit knoflíky a to je přeci totožné a zábavné i pro ty nejmenší a zdravé  kdy stejná pořizovací hodnota je ANO k prodejům

 

   To nejlepší co může vzniknout pro děti  k jejich radosti, rozvoji i užitku - to jsme se snažili dát i tímto způsobem:   

       VLASTNOSTI   d r ž á k ů  s rukojetí

 • mohou být vyráběny  z PP plastu / papíru -  velmi lehký materiál  ( nezatěžuje i s nápoji ruce )
 • jsou díky jemným drážkám-rylováním, prolisy   složitelné i rozložitelné, skladné a snadno přenosné (mobilní)
 • jsou ekologické (recyklovatelné)  z plastu , nebo papíru
 • jsou hygienické - v plastu PP se dají omývat
 • vloží se značné množství různorodých obalů ( ohýbané části nosiče usnadní přizpůsobení velikosti při obtažení  -  zvětšení/zmenšení do délky i výšky) - pevný výlisek držáku neumožní obměny rozměrů
 • rukojeť se lépe drží než jen hladký nápoj.obal a může být tak v úchopu nápomocna  dětem, handicapovaným lidem, osobám po úrazech rukou, při nemocech pohybového aparátu a zhoršené  motorice rukou, pro ruce oslabené stářím,u mozkové příhodě, aj. i handicapu
 • pořizovací cena je ekonomicky příznivá (doporuč. cena je nízká, vyšší prodejností k dobru handicap. os. ke stejné pořizovací ceně )
 • šetří vaše peníze, používáte-li držáky s rukojetí (např. 1li až 1,5/2li TP krabice, kelímky a plastové jednoráz. "nádobí".)  - stačí vkusný držák s rukojetí  .. a na slavnostech, rodinných či přátelských setkání, zahradních letních posezení  překvapíte aniž byste umývali nádobí postačí vkusný držák ozdobený potiskem, samolepkou aj. vč. grafiky )
 • držáky byly vyvinuty pro lepší sebeobsluhu a lze do nich vkládat i průmyslový obal s obsahem tekutin nežádoucích pro přímý styk s kůží, poslouží jako ochranná pracovní pomůcka na ruce (Savo, čistící prostředky, slabé kyseliny aj.)  jsou omyvatelné , hygienické i bezpečné, recyklovatelné a plast PP vyhovuje podmínkám a účelu nosit takové tekutiny na což má s deklarovanou CE.       Navíc jsou tyto výseky lehké na ruce,  jsou skvěle skladovatelné a kdykoliv mobilní. 
 • držáky s rukojetí z papíru jsou SKLÁDANKOU pro holčičky a kluky vyráběny i jako vystřihovánka a vymalovánka      - podporují kreativitu, zručnost, osob. rozvoj, při zapojení dětí podporujeme grafomotoriku -  malou průpravu předškoláků, menší plochy při kreslení udrží pozornost i u malých dětí; různorodostí s nepravidelnými i geometrickými pravidelnými tvary dané do postaviček jsou úmyslně různorodě nastaveny k nápomoci i k učení uvolnit si ruku, aby zvládaly nepravidelné tvary, pravidelné a co nejvíce podobné grafomotorické prvky: vlnky, rovné čáry, plošné vyplňování tvarů , práce s odstíny jedné barvy, a hlavně vždy se zapojením dětského umu a fantazie, tvořivosti a i radost  z vlastní kreativity. Jako skládanka rozvíjí prostorové vidění, logiku i paměť a udržují i zlepšují motoriku rukou.       
 • (nešetřeme pochvalou a pokud můžeme dohlédněme na bezchybný střih, nebo raději přímo zručnější vypomohou menším nezkušeným dětem s vystřihnutím prvních větších předloh v nutné přesnosti, nalepení such.zipů, narilováním s ohyby, aby se mohl nosič zformovat, na výtisku jsou na A3 / 350gr. jsou po dvojicích, děti získají dárek a sobě přenosný nosič - držák dětských pítek...   
 • při používání držáků eliminujeme únik tekutin z obsahu vkládaných obalů po otevření i během sebeobsluhy.
 • Dáváme podporu všem dětem a s variantou v „tyflo“ hmatovém provedení socializuje, učí a e stmeluje korektně všechny děti, kdy jim nastavujeme podobné naukové a rozvojové produkty pro stejnou pořizovací hodnotou a to je  značně potřebné i vítané                                                                                                                                                                
 • krásnou vlastností těchto grafik i základního tvaru je možnost podávat je jakkoliv ve vhodných obalech (do obalů -papírových krabic, samostatně i jako přímý obal u vložných držácích, k vybarvení a ke střihu i k protlačení u předvýseků u různých obalech hlavně z vhodného papíru, stejně tak vhodného PP plastu - stačí to firmám informačně přiblížit a s fantazií i pro společenskou důležitost nápomoci rozvoje dětí  a i vlastní firem. inovace se dají určitě uplatnit i v obalovém průmyslu u vzorů a standardních obalů ( sjednaním smluv. Licence, u franchizy, aj. - dle vzájemné domluvy, u prodeje.)

         DRŽÁKY S RUKOJETÍ  nám  ZPŘÍJEMNÍ  sebeobsluhu s nápojovými obaly , zamezí úniku tekutin , pořiďte si malého pomocníka,

         patří do každé rodiny a domácnosti ...

         Pozn.:   speciální  MAGNETICKÉ  P E X E S O   je na jiné sekci  v češtině  ,  ( případně na samostané stránce v Ang. jazyce )

                     Bylo záměrně uzpůsobeno v hmatové variantě z magnetic.folie pro různorodé uživatele věkem i zdravotní způsobilostí. Můžeme 

                     tak s dětmi nejen vést logické a paměťové tj. naukové hry, stejně tak si je můžeme rozdělit a dávat základní malou matematiku.

                      Příjemným zjištěním je i  použitelnost dětí v pelíšku - při nemocech,  i na vozíčku u handicapu, a mobilností s magnetismem se

                      zabavíme i na cestách ( v autě, letadle, ve vlaku aj. - mobilnost je jeho předností a malou výhodou )

 

Něco  o   D r ž á c í c h  s rukojetí  :

 

 Jak jsem vznikl  :  

Když se moje tvůrčí „máma“ rozmýšlela nad mým vznikem, muselo to být asi tajemné ale i pěkné.  Jednou mi ten příběh vyprávěla…  Nahlédla v domově u seniorů do jednoho pokoje, kde byly ženy,  které pro svůj zdravotní stav musely být už upoutány na lůžku,…  a tam se pozastavila. Z koutku dveří sledovala příjemnou babičku, jak se nahýbá pro pítko – malou krabičku, aby se osvěžila džusem s vitamíny.    Ono totiž popíjet jenom celé dny čaje není zase až tak něco příjemného a  změna je vítána.   Bylo zřetelné,  jak by jí byl nápoj po chuti a sama se ještě dovedla rukama obsloužit.    Jenže pak se stalo to, co bylo důvodem a reakcí v následujícím. Babička pevně sevřela malou krabičku, aby si ji přitáhla k sobě a čtvrt obsahu se přes slámku rozlél.     V tu chvíli to nebyla radost, ale lítost, že z tak mála obsahu něco zbytečně vyteklo.                  No a tím to začalo – tedy já.     Po večerech se z papíru tvořil možný a funkční pototyp držáku, který by byl nosičem pro pítka.    Vždyť z něj pijí nejen starší lidé, ale také a hlavně  d ě t i !        Při malé nepozornosti se nám to ukápnutí a rozlétí může stát všem.
No a já  Držák s rukojetí jsem teď  tady, abych  „oblékl“ vkusně všechny možné hladké Tetra Pakové krabičky-pítka i jiné obaly a pománal tak všem, kdo z něj pijí.   A nejen to ! , můžete si mne děti i sami vymalovat a po vystřihnutí seskládat, kdy byste vkusně ozdobily ty mé „oblečky“  a navíc já pomohu vašim kamarádům a ostatním lidem jak k lepší sebeobsluze, zamezení zbytečnému vytečení, u dětí k rozvoji a standardní nauce (hlavně předškolních dětí) i v podpoře kreativní činnosti s naukou, ze které budou mít radost i menší prospěch - budou motivačně odměněni nápojem a to je už to dobré a pozitivní, proč se takový držák a nosič obstarat, zadat i jako možný dárek ostatním a těšit se  na různé varianty a druhy, které jistě uvítáte.

– jednoduše budu ku prospěchu  tam i těm, kde to pomůže a je to zapotřebí  ♥☺…     a budu moc rád, když si mne oblíbíte a  zakoupíte, neboť vám  budu ku prospěchu  a vy spojíte užitečné s dobrým.

 

( motto : někdy i malé věci mohou měnit svět a udělat ho o něco lepší…)   dopřejme nejen dětem to dobré a v korektnosti i podpůrné