MagdaM  s.r.o.      IČ: 09279555

Úvod - o firmě

Vznik  základu  produkce výrobků  založila  fyzická os. za OSVČ-  Magdaléna MACHÁČKOVÁ  

 a navázala nově založená

                                                                                                MagdaM  s.r.o.                                                   celková aktivita navazuje na základ sortimentu, kdy první vzor  d r ž á k u  s rukojetí vznikl na konci r. 2013 a je nově rozvíjen do více užitných, naukových vzorů a poslední dobou i s hmatovou stopou, kdy k tomuto slouží stále jeden základ "kontrukce" držáku  z materiálů - PP plast, nebo z papíru - vč.  potisků zadané grafiky,  a u vyjímečných  vzorů ve speciálním  hmatovém provedení tyto produkty umí napomáhat lidem se zdravotním omezením, kdy zároveň zaručují  užitnost všem uživatelům .                      Jednoduché DRŽÁKY  "o b t a ž n é"  se v plastu  osvědčily pro možnost vkládat rozličné druhy nápojových obalů a mohou se tak stát součástí každé domácnosti ( jsou lehké váhově, hygienické-omyvatelné, skladné, mobilní-tj. přenosné, a mnohonásobně použitélné zapřijatelné pořizovací ceny, jsou certifikované na zdravotní nezávadnost a mají osvědčení na deklarovanou  n o s n o s t , což umocňuje navíc variabilnost pojmout  díky své konstrukci s "ohyby" do jednoho držáku více druhů převážně nápojových obalů: dětských TPpítek, u typu držáku pro 1Li obaly se zde mohou vkládat dokonce obaly - TetraPak, PET lahve, sklo, HDPe...)                               Společnost MagdaM s.r.o. bude kromě  produktů nosičů pro nápojové a průmysl. obaly dodávat a vyrábět i držáky tzv.  "v s u v n é" - pro kelímky, skleničky bez rukojetí, plechovky, - ale také např. oplatkové kornouty se zmrzlinou, kdy lidem s omezenou jemnou motorikou rukou aj. se držák může stát i pomůckou, aby se tak zpříjemnila sebeobsluha. Myslíme tak i na osoby se zdravotním omezením, handicapem, seniory a lidi po úrazech, kdy užitnost je opět v použitelnosti téměř neomezeně, a spojujeme dobré s užitečným za velmi levné prodejní ceny.  

Společnost  MagdaM s.r.o.   se  bude  zaměřovat na takové prokukty, které budou napomáhat a při tom budou "nositelé" inovací, vedoucí k variabilitě jednoho vzoru s flexibilní užitností, jednoduchosti a užitkovosti .                                                                        Budeme rádi, když se stanou oblíbenými nejen na čs. trhu, dají podporu ostatním ( hlavně dětem a těm se zdravotním omezením, kdy se tito lidé spoléhají na nás ostatní a své spec. pomůcky i běžné naukové a rozvojové, nebo kreativní jsou mnohdy značně dražší u pořizovacích cen, než naše stejné a podobné věci jen proto, že výrobci chybí a nedávají takové produkty běžně do prodejen, aby se docílilo stejných cen běžnou prodejností a tím i dostupností, než jen molomnožstevně vytvářené a tím předražené a společnost to as přehlíží.  Uvědomit si, že například produkty s hmatovou stopou (tyflo provedení) jsou dětem uváženě a mimořádně nabízeny a přirozeně plní funkci tzv. "socializace" dětí, kdy si přímo zdraví vyzkouší jak si vedou děti a lidé handicapovaní, kteří se toho musí více naučit a to je přínosné i ojedinělé.  Pojďme pomáhat i tímto způsobem. 

 

 

MagdaM  s.r.o.

ID : 09279555

Kontakt :   tel. +420 603 235 484                                                                                            ( firma zapsána 24.06.2020 , Spis.zn. C118213 ved. u KS Brno )                                                      machackovamagdalena@email.cz                                                                                          CREDITAS  banka                                   

Dr.E. Beneše1020                                                                                                                                                                                                             765 02  OTROKOVICE, CZ                                                                                                                                                                                                tel.  +420  603235484

www.machackova.websnadno.cz   

www.mmachackova.cz     (zatím je využit základ informací, ceníky a tím cenová dostupnost s hodnotami )

                                               

                                                                                                                   

  _______________________________________________________________________________________________________ 

 

Jsou vytvořeny pro  d ě t i   ku prospěchu, učení, rozvoji  a radosti i užitku ...           

 Všechny zde uváděné výrobky podléhají ochraně vlastnických práv a není možné je rozmnožovat či vyrábět.   

   Ochranná známka je registována na UPV v rejstříku pod č.  354118

1. VŠECHNY dětské držáky s rukojetí   PP plast,  papír,  vymalovánky/vystřihovánky /(skládačka) 

získaly osvědčení jako​ bezpečný výrobek pro  děti : Certifikát č. 16 0385 T/ITC

2. Nosiče obalů na tekutiny (od 100ml do 2 -2,5 li u PPplastu) získlaly osvědčení a vyhověly zk. na statické dynamické zatížení​

a vyhovují deklarovaným nosnostem, jsou zdravotně nezávadné : Certifikát č. 16 014

Firma je registrována pod GS1 (čárové kódy )

Hlavní prodejní Art. - druhy držáků k oblíbenosti mohou být :  

 PRODUKCE     DRŹÁKY obtažné / zásuvné-vložné nosiče :  

 

d r ž á k y  s  rukojetí  -  nosiče pro nápojové i jiné obaly s tekutinami  potravinovými a ostatními  pochutinami                                                                             -  nosiče pro drogeristické aj. tekuté nebezpečné látky, které jsou nepříznivé pro přímý styk s  kůží a ochrání ruce              

 ( nosiče obtažné "uzavřené" a / zásuvné "otevřené")​           

 

 plošný výsek je zhotoven    a)    z  p a p í r u                 (zahrnuje i grafické předlohy vykreslovánek a vystřihovánek se skládankou nosiše)

                                           b)    z polotvrdého plastu PP

                                           c)     lze i z jiných materiálů, vhodných pro  rylování / ohyby /prolisy

 

               

 

Dodatkový rozvíjející se program :  výrobky z  c í v e k    (kovový "drátěný" program)   - pozn.   byl vyčleněn z webových str.

pozn. podléhá vlastnickým právům, bez svolení nelze rozmnožovat a vyrábět

                                                  nabídka jednotlivých vzorů          (objeví se postupně  v nabídce na  e-shopu)

                                                 

 • Produkce pro děti

 

-  Prodej držáku s rukojetí ve formě   vystřihovánek a vymalovánek   

 

 

   To nejlepší co může vzniknout pro děti  k jejich radosti, rozvoji i užitku - to jsme se snažili dát i tímto způsobem: 

         

 

       VLASTNOSTI   d r ž á k ů  s rukojetí

 • mohou být vyráběny  z PP plastu / papíru -  velmi lehký materiál  ( nezatěžuje i s nápoji ruce )
 • jsou díky jemným drážkám-rylováním, prolisy   složitelné i rozložitelné, skladné a snadno přenosné (mobilní)
 • jsou ekologické (recyklovatelné)  z plastu , nebo papíru
 • jsou hygienické - v plastu PP se dají omývat
 • vloží se značné množství různorodých obalů ( ohýbané části nosiče usnadní přizpůsobení velikosti při obtažení  -  zvětšení/zmenšení do délky i výšky) - pevný výlisek držáku neumožní obměny rozměrů
 • rukojeť se lépe drží než jen hladký nápoj.obal a může být tak v úchopu nápomocna  dětem, handicapovaným lidem, osobám po úrazech rukou, při nemocech pohybového aparátu a zhoršené  motorice rukou, pro ruce oslabené stářím,u mozkové příhodě, aj. i handicapu
 • pořizovací cena je ekonomicky příznivá (doporuč. cena je nízká, vyšší prodejností k dobru handicap. os. ke stejné pořizovací ceně )
 • šetří vaše peníze, používáte-li držáky s rukojetí (např. 1li až 1,5/2li TP krabice, kelímky a plastové jednoráz. "nádobí".)  - stačí vkusný držák s rukojetí  .. a na slavnostech, rodinných či přátelských setkání, zahradních letních posezení  překvapíte aniž byste umývali nádobí postačí vkusný držák ozdobený potiskem, samolepkou aj. vč. grafiky )
 • držáky byly vyvinuty pro lepší sebeobsluhu a lze do nich vkládat i průmyslový obal s obsahem tekutin nežádoucích pro přímý styk s kůží, poslouží jako ochranná pracovní pomůcka na ruce (Savo, čistící prostředky, slabé kyseliny aj.)  jsou omyvatelné , hygienické i bezpečné, recyklovatelné a plast PP vyhovuje podmínkám a účelu nosit takové tekutiny na což má s deklarovanou CE.       Navíc jsou tyto výseky lehké na ruce,  jsou skvěle skladovatelné a kdykoliv mobilní. 
 • držáky s rukojetí z papíru jsou SKLÁDANKOU pro holčičky a kluky vyráběny i jako vystřihovánka a vymalovánka      - podporují kreativitu, zručnost, osob. rozvoj, při zapojení dětí podporujeme grafomotoriku -  malou průpravu předškoláků, menší plochy při kreslení udrží pozornost i u malých dětí; různorodostí s nepravidelnými i geometrickými pravidelnými tvary dané do postaviček jsou úmyslně různorodě nastaveny k nápomoci i k učení uvolnit si ruku, aby zvládaly nepravidelné tvary, pravidelné a co nejvíce podobné grafomotorické prvky: vlnky, rovné čáry, plošné vyplňování tvarů , práce s odstíny jedné barvy, a hlavně vždy se zapojením dětského umu a fantazie, tvořivosti a i radost  z vlastní kreativity. Jako skládanka rozvíjí prostorové vidění, logiku i paměť a udržují i zlepšují motoriku rukou.       
 • (nešetřeme pochvalou a pokud můžeme dohlédněme na bezchybný střih, nebo raději přímo zručnější vypomohou menším nezkušeným dětem s vystřihnutím prvních větších předloh v nutné přesnosti, nalepení such.zipů, narilováním s ohyby, aby se mohl nosič zformovat, na výtisku jsou na A3 / 350gr. jsou po dvojicích, děti získají dárek a sobě přenosný nosič - držák dětských pítek...   
 • při používání držáků eliminujeme únik tekutin z obsahu vkládaných obalů po otevření i během sebeobsluhy.
 • Dáváme podporu všem dětem a s variantou v „tyflo“ hmatovém provedení socializuje, učí a e stmeluje korektně všechny děti, kdy jim nastavujeme podobné naukové a rozvojové produkty pro stejnou pořizovací hodnotou a to je  značně potřebné i vítané                                                                                                                                                                
 • krásnou vlastností těchto grafik i základního tvaru je možnost podávat je jakkoliv ve vhodných obalech (do obalů -papírových krabic, samostatně i jako přímý obal u vložných držácích, k vybarvení a ke střihu i k protlačení u předvýseků u různých obalech hlavně z vhodného papíru, stejně tak vhodného PP plastu - stačí to firmám informačně přiblížit a s fantazií i pro společenskou důležitost nápomoci rozvoje dětí  a i vlastní firem. inovace se dají určitě uplatnit i v obalovém průmyslu u vzorů a standardních obalů ( sjednaním smluv. Licence, u franchizy, aj. - dle vzájemné domluvy, u prodeje.)

         DRŽÁKY S RUKOJETÍ  nám  ZPŘÍJEMNÍ  sebeobsluhu s nápojovými obaly , zamezí úniku tekutin , pořiďte si malého pomocníka,

         patří do každé rodiny a domácnosti ...

         Pozn.:   speciální  MAGNETICKÉ  P E X E S O   je na jiné sekci  v češtině  ,  ( případně na samostané stránce v Ang. jazyce )

                     Bylo záměrně uzpůsobeno v hmatové variantě z magnetic.folie pro různorodé uživatele věkem i zdravotní způsobilostí. Můžeme 

                     tak s dětmi nejen vést logické a paměťové tj. naukové hry, stejně tak si je můžeme rozdělit a dávat základní malou matematiku.

                      Příjemným zjištěním je i  použitelnost dětí v pelíšku - při nemocech,  i na vozíčku u handicapu, a mobilností s magnetismem se

                      zabavíme i na cestách ( v autě, letadle, ve vlaku aj. - mobilnost je jeho předností a malou výhodou )

 

Něco  o   D r ž á c í c h  s rukojetí  :

 

 Jak jsem vznikl  :  

Když se moje tvůrčí „máma“ rozmýšlela nad mým vznikem, muselo to být asi tajemné ale i pěkné.  Jednou mi ten příběh vyprávěla…  Měla denní službu v domově u seniorů a po roznášení obědů nakoukla do pokoje, kde byly ženy,  které pro svůj zdravotní stav musely být upoutány na lůžku,…  a tam se pozastavila. Z koutku dveří sledovala příjemnou babičku, jak se nahýbá pro pítko – malou krabičku, aby se osvěžila džusem s vitamíny. Ono totiž popíjet jenom celé dny čaje není zase až tak něco příjemného a  změna je vítána. Bylo zřetelné,  jak by jí byl nápoj po chuti a sama se ještě dovedla rukama obsloužit. Jenže pak se stalo to, co bylo důvodem a reakcí v následujícím. Babička pevně sevřela malou krabičku, aby si ji přitáhla k sobě a čtvrt obsahu se přes slámku rozlél. V tu chvíli to nebyla radost, ale lítost , že z tak mála obsahu něco zbytečně vyteklo. No a tím to začalo – tedy já. Po večerech se z papíru tvořil možný a funkční pototyp držáku, který by byl nosičem pro pítka. Vždyť z něj pijí nejen starší lidé, ale také a hlavně  d ě t i !  Při malé nepozornosti se nám to ukápnutí a rozlétí může stát všem.
No a já  Držák s rukojetí jsem teď  tady, abych  „oblékl“ vkusně všechny možné hladké Tetra Pakové krabičky i jiné obaly a pománal tak všem, kdo z něj pijí. A nejen to ! , můžete si mne děti i sami vymalovat a vystřihnout, aby jste ozdobily ty mé „oblečky“  a navíc já pomohu vašim
kamarádům a ostatním lidem, či zvířátkům malým finančním přispěním na nadační fondy  – prostě tam kde je to zapotřebí ♥☺…      a budu moc rád, když si mne oblíbíte a  zakoupíte, neboť vám  budu ku prospěchu  a vy spojíte užitečné s dobrým.

 

( motto : někdy i malé věci mohou měnit svět a udělat ho o něco lepší…)   dopřejme nejen dětem to dobré a v korektnosti i podpůrné     

 

 

   

 

 Návštěvnost:   |   Mapa stránek