MagdaM  s.r.o.      IČ: 09279555

Popisky DRŽÁKU a návod seskládání

 

 

 Popisky DRŽÁKU a návod seskládání

N á v o d na sestavení d r ž á k u s rukojetí 
 dětský držák Art.: 51000,13; 53000,13; 51000,45 vč. vystřihovánek a vymalovánek 51400,93
 
 
1. Po vyjmutí z obalu vystřihovánku a vymalovánku vymalujte, po té opatrně obstřihněte obvod
(dle označení ____ ) pozor na vystřihnutí vnitřních prostorových dílů  (začněte středem do 
okrajů, menší výseče kruhové postačí u protlačení hrotu tužky/pastelky - např, boční otvor na
slámku - brčko, které je nově v grafice tisků papír A3 - vedle hlavního podélného otvoru předního.
Pokud je již připraven „předvyseklý“ držák, stačí ho opatrně vyloupnut z předlohy listu.. 
2. Místa označeny značkou _ _ _ _ jsou nutné ohnout pro dotvoření zformování prostorového tvaru 
držáku s rukojetí. 
 
3. Kde je označen prostřih, je nutné zkontrolovat a zasunout protilehlou část do sebe /ohnout okrajie
k vytvoření vypouklých částí nerovných tvarů, nebo pro spojení 2 dílů. (např. chobot u slonu, vytvoření krovek/křídel) 
 
4. Na vyznačená místa  ovály,  ο /  nalepte spojovací prvky s ochranou folií (oboustranně lepící suché zipy spodní/vrchní),
 jsou na obou koncích pásu držáku a 2x na vnitřním díle rozloženého tvaru rukojeti. U papírových jsou pro nejmenší děti,
rukojeť se dá i pevněji sevřenou přichytit bez such.zipů a používat tak  samotný držák s rukojetí i s pítkem.
 
5. Předohýbejte si jednotlivé pásy  a části  -----označ. ohybů na rukojeti  ven,  dovnitř - do požadovaného tvaru  (na levé
i pravé straně) po té použijte lepky such. zipů k zajištění spojů,  sundejte ochranou folii a přitlačte protilehlé str. k sobě. 
Prostorový držák je takto připraven pro používání.  Jsou-li vaše ruce tak motoricky na úrovni, můžete po obtažení zajišťovací
spoj ukončení pásů do sebe založit- zasunout /jedná se o půlkruh obstřihlý do zobáčku na jednom konci pásu držáku, který se
zasune do protilehného konce s podélným řezem _   a nahradí suchý zip. Drží jak na papírovém nosiči a skvěle na plastovém.
 
6. TetraPak krabice a jiné nápojové obaly se vkládají na určenou část - spodní základnu, vložené obaly pak obtáhněte  těsně po 
obvodě  kartonů/lahví a na koncích je spojíte lepícími prvky 3 pod sebou v řadě - dle výšky celého nápoje je flexibilně nastaven,
Můžete ta lepíkem spojit u krátkého nevysokého obalu všechny 3, nebo u nejvyššího vyjde spoj jen na jeden lepík such.zipu a i
ten dobře drží a zajistí obepnutí pro používání. 
 V jednotlivém balení je list s nákresem držáku vč. spojových lepek / nebo suchého zipu. 
 
Pozn.: 
Pokud se vám to napoprvé nedaří, nic se neděje. Požádejte větší děti, nebo dospělé, aby vám pomohli vytvořit a nachystat si 
držák. Pokud u papárového spoj  zasuvný zobáček  odtrhnete a poškodíte, můžete použít lepík such.zipu, nebo oboustr. pásku,
aj. zabezpečení,
Pozorně sledujte postup seskládání a později si je vytvoříte určitě sami. 
 
Přejeme vám hezkou zábavu i požitek při jejich používání. 
 
Návod na sestavení (obrázkového modulu) d r ž á k u s rukojetí je v orámované kopii  s Návodem slovním + obrázkovém u listu A3/2ks
 
Pozn.:  V r.2018 se  objevují na TPkrabičkách nově​ jinak vložené OTVORY po slámky. Standardně jsou vkládány na jeden bok
u podélní strany,  nově jsou   u p r o s t ř e d  na šířkové ploše u okraje pítka.  Změna malinko narušila možnost pevného obepnutí,
pro šikovné a přemýšlivé děti už se zkušenostmi u střihu to není takovým problémem.  Zadali jsme nově druhý otvor pro slámku i na boku., kromě hlavního předního oválu, Nemuvíte kráti pás, ale pokud se jeví krabička volně obtahlá, zkraťe dle návodu pás držáku. CHce to zručnost a pečlivost u střihu, kdy se zkrátí délka obvodového zákl. pásu DRŽÁKU s rukojetí nelepícím systémem zasunutí prvků​. Návod najdete s fotodokumenty v odd. - sekce RADY, novinky,
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


http://Celkový návod na seskládání Držáku s rukojetí.pdf