MagdaM  s.r.o.      IČ: 09279555

Popisky DRŽÁKU a návod seskládání

 

 

 Popisky DRŽÁKU a návod seskládání

N á v o d na sestavení d r ž á k u s rukojetí 
 dětský držák Art.: 51000,13; 53000,13; 51000,45 vč. vystřihovánek a vymalovánek 51400,93
 
 
1. Po vyjmutí z obalu vystřihovánku a vymalovánku vymalujte, po té opatrně obstřihněte 
(dle označení ____ ) pozor na vystřihnutí vnitřních prostorových dílů (začněte středem do 
okrajů) 
Pokud je již připraven „předvyseklý“ držák, stačí ho opatrně vyloupnut z předlohy listu.. 
2. Místa označeny značkou _ _ _ _ jsou nutné ohnout pro vytvoření prostorového tvaru 
držáku s rukojetí. 
 
3. Kde je označen prostřih, je nutné zkontrolovat a zasunout protilehlou část k vytvoření 
prostorového vjemu nebo pro spojení 2 dílů. (např. chobot u slonu, vytvoření krovek/křídel) 
 
4. Na vyznačená místa ο /□ nalepte spojovací prvky s ochranou folií (oboustranně lepící výseky),
 jsou na obou koncích pásu držáku a 2x na vnitřním díle rozloženého tvaru rukojeti. 
 
5. Předohýbejte si jednotlivé pásky označ. ohybů na rukojeti (na levé i pravé straně) po té 
použijte samolepky k zajištění spojů, sundejte ochranou folii a přitlačte protilehlé str. k sobě. 
Prostorový držák je takto připraven pro používání. 
 
6. TP a jiné nápojové obaly se vkládají na určenou spodní základnu, obtáhněte je těsně po 
obvodě a na koncích je spojte lepícími prvky. Ochranou folii postupně sejměte až při vložení 
nápojových obalů. 
 V jednotlivém balení je list s nákresem držáku vč. spojových lepek / nebo suchého zipu. 
 
Pozn.: 
Pokud se vám to napoprvé nedaří, nic se neděje. Požádejte větší děti, nebo dospělé, aby vám pomohli vytvořit a nachystat si 
držák. Pozorně sledujte postup seskládání a později si je vytvoříte určitě sami. 
 
Přejeme vám hezkou zábavu i požitek při jejich používání. 
 
Návod na sestavení (obrázkového modulu) d r ž á k u s rukojetí je v orámované kopii  s Návodem slovním + obrázkovém
 
Pozn.:  V r.2018 se  objevují na TPkrabičkách nově​ jinak vložené OTVORY po slámky. Standardně jsou vkládány na jeden bok
u podélní strany,  nově jsou   u p r o s t ř e d  na šířkové ploše u okraje pítka.  Změna malinko narušila možnost pevného obepnutí,
pro šikovné a přemýšlivé děti už se zkušenostmi u střihu to není takovým problémem.  CHce to zručnost a pečlivost u střihu, kdy
se zkrátí délka obvodového zákl. pásu DRŽÁKU s rukojetí ​. Návod najdete s fotodokumenty v odd. - sekce RADY, novinky,
Návod na seskládání držáku s rukojetí
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


http://Celkový návod na seskládání Držáku s rukojetí.pdf