MagdaM  s.r.o.      IČ: 09279555

kontakt

MagdaM  s.r.o.

Kontakt:   Magdaléna MACHÁČKOVÁ              obchodní odd.,  personalista

                  Markéta  KALUPOVÁ                       vedoucí grafického odd., grafička

                

MagdaM  s.r.o.

adresa:    Dr.E.Beneše 1020

            765 02 Otrokovice                             

http://www.machackova.websnadno.cz

http://www.mmachackova.cz ;  nově zaváděná  www.magdam.net

ID/ IČ :   09279555                                                

MagdaM  s.r.o.                                             - společnost v mnohém přebírá činnost z předešlé působnosti  OSVČ   

tel.:  +420 603 235 484 

Datová schránka : peebfs9

banka CREDITAS 103526806/2250                                                                                                                               

kontakt :  obchod@magdam.net     magdam@magdam.net

             (machackovamagdalena@email.cz    -  stále platná adresa ) 

                                                                             VO - objednávky zasílejte na mail ( dle označení  výrobků Art.ozn. v ceníku)

                                                                             - budou zaevidovány jako zakázka s potvrzením cen pro zak., doprav. podmínky, Fa       ​

                                                                             MO - objednávky přes mail. adresu  

                                                                              - platba předem / dobírka , FA+zboží zasíláme poštou, sběrnou službou, potvrzení mail.

                                                                                             

facebook : MagdaM